Werkwijze gehandicaptenparkeerkaart

Het ‘medisch advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’ geeft uitsluitsel of de hulpvrager recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart, bestuurder dan wel passagier, afhankelijk van de vraag van de hulpvrager. De hulpvrager wordt in de regel gezien op het spreekuur door de adviserend arts.

Indien  dit onderzoek onvoldoende gegevens oplevert dan bestaat de mogelijkheid om de behandelende sector te raadplegen. De adviserend arts toetst zijn bevindingen aan de (Europese) wet- en regelgeving.

De adviserend arts bespreekt zijn conclusie met de hulpvrager aan het eind van het spreekuurcontact. In het medisch advies vermeldt de arts of de hulpvrager op grond van de (Europese) wet- en regelgeving recht heeft op een GPK.