Welke onderwerpen komen aan bod?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn;

Wat is de Wmo; wet- en regelgeving, jurisprudentie en achtergronden?. Hoe verhoudt de Wmo zich tot andere wetten binnen het sociale domein? Hoe doe je een goed onderzoek en bepaal je of iemand wel of geen toegang heeft tot een maatwerkvoorziening? Hoe voer je een goed en motverend gesprek met een inwoner? Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden en beperkingen? Welke factoren binnen de leefwereld van een hulpvrager kunnen van invloed zijn op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie? Welke maatwerkvoorzieningen zijn er in de Wmo?

Gedurende deze opleiding komen veel praktijkvoorbeelden aan bod. Na het volgen van deze opleiding zijn bovenstaande vragen gedegen te beantwoorden en in de praktijk effectief toe te passen.