Training ‘Psychiatrische ziektebeelden en verward gedrag’

Doel is dat de deelnemer na afloop van de training beschikt over voldoende (basis)kennis van psychiatrische ziektebeelden en verward gedrag. Mede vanuit die kennis kan de deelnemer de juiste afwegingen maken bij het opstellen van een gespreksverslag of ondersteuningsplan in het kader van de Wmo.

Bij de training ‘Psychiatrische ziektebeelden en verward gedrag’ komt het volgende aan bod:

  1. Classificatie van psychiatrische ziektebeelden middels DSM-IV-TR en huidige DSM-5
  2. Veel voorkomende psychiatrische ziektebeelden (o.a. ASS, AD(H)D, stemmingsstoornissen, angststoornissen, post-traumatische stress-stoornis, psychotische stoornissen, verslaving) en hun betekenis voor het functioneren en benaderen in de dagelijkse praktijk. 
  3. Persoonlijkheidsstoornissen (o.a. Borderline persoonlijkheidsstoornis en antisociale persoonlijkheidsstoornis): Hoe herken je ze en hoe ga je daar mee om?
  4. Onderkenning van vaak voorkomende psychosociale gevolgen; 
  5. Psychiatrische ziektebeelden die zich manifesteren op lichamelijk gebied (somatoforme stoornissen)
  6. Behandeling van psychiatrische problemen en ontwikkeling van eigen kracht.
  7. Hoe herken je signalen van verward gedrag en wat moet je ermee in de dagelijkse praktijk? Eventuele oorzaken, behandel- en begeleidingsopties van mensen met verward gedrag.
  8. Betekenis van deze problematiek voor de omgeving.
  9. Hoe daarmee om te gaan in het dagelijks werk als medewerker bij gemeente.
  10. Wat is uitbehandeld/weigeren van behandeling en zorg mijden en hoe hiermee om te gaan.

Specifieke vraagstellingen vanuit uw casuïstiek verwerken we graag in de lesstof.