Training 'Herkennen van Somatische ziektebeelden'

Doel is dat de deelnemer na afloop van de training beschikt over voldoende (basis)kennis van somatische ziektebeelden en inzicht heeft in de daaruit voortvloeiende beperkingen. Mede vanuit die kennis kan de deelnemer de juiste afwegingen maken bij het opstellen van een gespreksverslag of ondersteuningsplan in het kader van de Wmo.

Bij Scholing- en trainingsdag ‘Herkennen van Somatische ziektebeelden’ komt het volgende aan bod:

  1. Uitleg ICD en herkomst daarvan.
  2. Korte herhaling van terminologieën gebruikt in de indicatiewereld zoals aandoening, stoornis, beperking, belemmering in het kader van de ICF.
  3. Op geleide van de verschillende orgaanstelsels de meest voorkomende aandoeningen bespreken met oa de meest voorkomende beperkingen en daarbij passende compenserende voorzieningen in het kader van de Wmo. 
  4. Er zal oa aandacht besteed worden aan hart-/bloedvatstelsel, ademhalingsstelsel, endocrien stelsel, houdings- en bewegingsapparaat, zenuwstelsel, Solk, oncologische aandoeningen en aangeboren aandoeningen. 
  5. Onderkenning van vaak voorkomende psychosociale gevolgen van voornoemde aandoeningen. 
  6. Hoe herken ik signalen van niet aangeboren hersenletsel (NAH) en hoe ga ik er in mijn werk mee om.
  7. De specifieke behoeften van hulpvragers met NAH.

Er zullen afwisselende lesvormen worden gehanteerd waarbij interactie en inbreng vanuit het werkveld door uw medewerkers van groot belang is. 
Specifieke vraagstellingen vanuit uw casuïstiek verwerken we graag in de lesstof.