(Sociaal) medisch advies Begeleiding

Het (sociaal) medisch advies Begeleiding is een integraal advies waarin de hulpvraag, de beperkingen, de belastbaarheid en de mogelijkheden van de hulpvrager op de verschillende leefgebieden worden geschetst. Hiermee krijgt de gemeente een duidelijk beeld van de situatie van hulpvrager en wat voor hem of haar noodzakelijk is om zelfredzaam te zijn en te participeren in de samenleving. In het advies wordt een afweging gemaakt of de hulpvrager eigen mogelijkheden, mogelijkheden van zijn netwerk, algemeen gebruikelijke faciliteiten, algemene voorzieningen of andere wettelijke voorzieningen kan inzetten om zijn probleem in zelfredzaamheid of participatie op te lossen.

Een advies Begeleiding komt tot stand door middel van een (meervoudig) sociaal medisch onderzoek. 
In het sociaal medisch advies wordt de zelfredzaamheid op één of meer van de volgende leefgebieden beschreven: 

 • Financiën
 • Werk en opleiding
 • Tijdsbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Middelengebruik
 • Basale ADL
 • Instrumentele ADL
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie
   

Het onderzoek richt zich op de medische,  psychische en psychosociale situatie van de hulpvrager. Het geeft een objectief beeld van wat (medisch gezien) zorgt voor de beperkingen die de hulpvrager ondervindt in de  genoemde leefgebieden. Medische adviezen worden doorgaans opgevraagd bij intensieve en/of complexe zorgvragen. 
Het onderzoek voor een meervoudig medisch advies zal door middel van een bezoek van de hulpvrager op de spreekuurlocatie door de adviserend arts of senior indicatieadviseur worden gedaan of door huisbezoek.