Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Zij kunnen dit dicht bij de inwoners organiseren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Jeugdhulp

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin.
Gemeenten hebben ook de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jeugdigen met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jeugdige adviseren welke hulp het beste past;
  • samen met de jeugdige de goede vorm van jeugdhulp kiezen;
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.