Samenvatting

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten geven ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), officieel Wmo 2015. Denk hierbij aan mensen met een somatische, psychische, psychosociale of ergonomische beperking. Oreon brengt de situatie van een hulpvrager in kaart en brengt advies uit hoe de hulpvrager thuis en binnen de samenleving kan functioneren en of daarvoor een maatwerkvoorziening nodig is.

Het advies kan variëren van de inzet van eigen mogelijkheden door de hulpvrager zelf, inzet van hulp uit het netwerk, andere oplossingen buiten de Wmo, tot de inzet van maatwerk in de vorm van aanpassingen aan de woning, rolstoelen, huishoudelijke hulp, begeleiding of beschermd wonen.  

Oreon verzorgt een volledig integraal advies, rekening houdend met het lokale beleid van een gemeente. Daarnaast verzorgen wij ook medisch, ergonomisch of bouwkundig advies.