Samenvatting

Oreon adviseert gemeenten op het gebied van de Participatiewet, zowel ten aanzien van aanvragen die niet-gericht zijn op re-integratie, als op re-integratie:

  • aanvragen bijzondere bijstand
  • verplichtingen, ontheffingen en voorzieningen ingevolge de Participatiewet en aanverwante wetgeving (zoals bijvoorbeeld IOAW, IOAZ) 
  • arbeidsdeskundige onderzoeken in het kader van de Individuele Studietoeslag (PW)

De Participatiewet is opgezet om er voor te zorgen dat meer mensen actief kunnen zijn op de arbeidsmarkt en zo kunnen participeren aan de samenleving. Oreon adviseert gemeenten of er nog uitzicht op werk is en zo ja, hoe dit in te vullen is. Zo kan er advies op maat gegeven worden voor iedere individuele situatie en re-integratie mogelijkheden.