Onderzoek naar kwaliteit van geleverde diensten


Naast het onderzoeken van de toegang van de gemeentelijke organisatie, kan Oreon ook een toets doen van geleverde diensten of ondersteuning door een gecontracteerde partij. Zo kunnen we onderzoeken of bijvoorbeeld  de geboden ondersteuning effectief is en conform afspraken en kwaliteitseisen wordt uitgevoerd. Ook kan Oreon bijvoorbeeld onder de loep nemen of de lichte toets voor een algemene voorziening conform afspraken of aanbesteding wordt uitgevoerd.

Door een aantal cliëntsituaties en ondersteuningsplannen te onderzoeken, worden trends met betrekking tot de geleverde zorg zichtbaar.