MO Flexibel past altijd

Ongeacht voor welke vraag een gemeente ondersteuning nodig heeft, om welke complexiteit of expertise het gaat: bij Oreon kan iedereen terecht.

 

In het kort:

  • Afhandeling van complexe dossiers op het gebied van Wmo, Jeugd- en Participatiewet, zoals meervoudige problematiek, 18-/18+, SOLK, specifieke doelgroepen, Beschermd Wonen, PGB’s, Bijzondere bijstand
  • Bezwaar- en beroepszaken
  • Second opinions
  • Tijdelijk ‘extra handen’ erbij om oplopen werkvoorraad te voorkomen
  • Bemiddelingsgesprekken met burgers
  • Sociaal medisch advies
  • Toetsen van dossiers waarover een vermoeden van fraude bestaat