Medisch onderzoek specifiek vervoer jeugdige naar een behandellocatie Jeugdhulp

De adviserend arts doet medisch onderzoek naar de mogelijkheid van de jeugdige om zelfstandig te reizen. De arts neemt, indien nodig, contact op met de behandelende artsen/GZ-psychologen/orthopedagoog in de keten. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige of zijn ouders. 
 

De adviserend arts maakt een eindrapportage over de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van het reizen. De strekking in het advies wordt besproken met de jeugdige en/of zijn ouders en hun reactie wordt in de rapportage weergegeven.