Medisch onderzoek Participatiewet

Op grond van de Participatiewet dient naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te worden aanvaard of gebruik te worden gemaakt van een aangeboden voorziening. Indien er sprake is van een beperking die belemmerend zou kunnen zijn voor participatie of werk, dan kunt u de medische, ergonomische en/of arbeidskundige situatie laten objectiveren via een onafhankelijk deskundig advies van Oreon. 

Een adviserend arts van Oreon doet gedegen onderzoek naar ziekte of gebrek en stelt vast of er sprake is van een consistent geheel van stoornissen en beperkingen op het gebied van werk en participatie. Het medisch advies gaat over wat nog haalbaar en realistisch is. De arts maakt een (integrale) eindrapportage met een gemotiveerde conclusie over de belastbaarheid qua werk/participatie en resterende arbeidsmogelijkheden.