Medisch onderzoek Jeugdwet

De jeugdige en/of zijn ouders worden na aanmelding uitgenodigd voor het onderzoek. Een adviserend arts, psycholoog of orthopedagoog van Oreon verricht onderzoek in het kader van hulpvraag en de gevraagde individuele voorziening. De adviserend arts neemt indien nodig contact op met de behandelende (jeugd)artsen/GZ-psychologen in de keten. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige en/of zijn ouders.

De adviserend arts maakt een (integrale) eindrapportage over de beperkingen van de jeugdige en zijn ouders en brengt de situatie omtrent het opgroeien en opvoeden in kaart. Het advies bevat een conclusie of de gevraagde individuele voorziening noodzakelijk is. De strekking van het advies wordt besproken met de jeugdige en/of zijn ouders en  hun reactie wordt in de rapportage weergegeven.