Medisch advies gehandicaptenparkeervoorziening

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan worden toegekend aan een persoon die,als bestuurder of als passagier, gebruikmaakt van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel. Voor zowel een bestuurder als een passagier geldt dat men ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking moet hebben van langdurige aard. Daarnaast moet zowel de bestuurder als passagier, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Er zijn drie soorten gehandicaptenkaarten:

  • Bestuurderskaart
  • Passagierskaart
  • Een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart