Kwaliteitscheck gespreksverslagen

Als onderdeel van een volledige audit of als los kwaliteitsonderzoek, kunnen wij een kwaliteitscheck uitvoeren van uw gespreksverslagen. De gemeente wil er van verzekerd zijn dat consulenten het doen van onderzoek en het schrijven van een gespreksverslag of ondersteuningsplan voor de inwoner goed beheersen. Uitgangspunt is dat in het onderzoek het volledige stappenplan is doorlopen  en recht is gedaan aan (ontwikkelings)mogelijkheden van de hulpvrager.

Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de ondersteuningsplannen kan een gemeente een aantal daarvan door Oreon, als onafhankelijk extern expertise bureau, laten toetsen op vaste criteria en de resultaten daarvan in kaart laten brengen en analyseren.
De gemeente ontvangt hierbij:

  • De toetsresultaten per gespreksverslag met bijbehorende toelichting;
  • Een rapport met resultaten en conclusies.