Integraal (medisch) onderzoek Wmo

Het integraal onderzoek Wmo geeft een objectivering van de medische omstandigheden van een hulpvrager, de mate waarin hij/zij (fysiek) belast kan worden, de beperkingen die een hulpvrager ondervindt in zijn functioneren en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot zelfredzaamheid en participatie.

Het advies beschrijft de hulpvraag, de (on)mogelijkheden van de hulpvrager om tot eigen oplossingen te komen, al dan niet met ondersteuning van het eigen netwerk en mantelzorg, met algemeen gebruikelijke, algemene of ander voorzieningen. Tot slot geeft het een conclusie over de toegang tot maatwerk. Oreon houdt daarbij rekening met het lokale beleid van de gemeente.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om op één integraal (medisch) advies  vast te stellen of en welke (maatwerk)voorzieningen noodzakelijk zijn. 

De arts en/of indicatieadviseur legt de onderzoeksresultaten in een adviesrapportage vast. Deze dienen als input voor het integraal plan en besluit van de gemeente.