Ergonomisch advies, passing en selectie 

Ergonomische advisering heeft betrekking op de volgende diensten: 

  • Het adviseren over de noodzaak van de gevraagde woonvoorziening, rolstoel  of vervoersvoorziening.
  • Advisering omtrent woningaanpassingen.
  • Een programma van eisen waaraan de gevraagde voorziening moet voldoen;
  • Passing en selectie van de goedkoopst compenserende voorziening.

Passing en selectie

Afhankelijk van de afspraken met de gemeente waar u woonachtig bent, kan een passing bij de leverancier (selectie) of met de leverancier bij de hulpvrager thuis deel uitmaken van het onderzoek. De uitkomst van deze selectie wordt toegevoegd aan het advies.