Bouwkundig advies Wmo

Met name op het vlak van de woningaanpassingen zijn soms uitgebreide onderzoeken noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan verbouwingen, zoals uitbreiding van een woning. De inbreng van zowel een indicatie adviseur als een bouwkundige kan dan zeer gewenst zijn om een advies te kunnen geven over zowel de ergonomische aspecten als de bouwtechnische mogelijkheden.

Wanneer de hulpvrager offertes heeft opgevraagd voor een woningaanpassing kan er twijfel zijn over de juistheid van de geoffreerde bedragen. De bouwkundig adviseur van Oreon  geeft op basis van een programma van eisen een onafhankelijk advies of de inschatting van de kosten juist is.