Belastbaarheidsonderzoeken

Een adviserend arts kan ingeschakeld worden voor een specifiek onderzoek ter ondersteuning van en advisering over de functionele en arbeidsmogelijkheden. De arts verricht altijd een integraal medisch onderzoek en een sociaal onderzoek. Op basis van observatie, onderzoek, kennis en brede ervaring beoordeelt de arts de belastbaarheid en maakt een vertaalslag naar beperkingen en mogelijkheden (FML). Dit levert een waardevolle bijdrage aan de beoordeling voor participatie van een trajectdeelnemer op grond van de Participatiewet.

Onder deze belastbaarheidsonderzoeken vallen:

  • Arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderzoek
  • Medisch belastbaarheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Psychodiagnostisch onderzoek