Basismodules en verdiepingsmodules

De opleiding is opgebouwd uit 3 basismodules en 4 verdiepingsmodules. Basismodules:

  • Dag 1:     Module 1 Algemeen (wet -en regelgeving)
  • Dag 2:     Module 2 Methodisch werken
  • Dag 3:     Module 3 Rapporteren (casuïstiek)
     

Aanvullend op de basisscholing bieden 4 verdiepingsmodules:

  • Module 4.1 Doelgroepen: somatisch, PG, psychiatrie (desgewenst uit te breiden)
  • Module 4.2 Hulp bij het huishouden
  • Module 4.3 Begeleiding, Dagbesteding en Beschermd Wonen
  • Module 4.4  Woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen