Audit toegangsbepaling

Uit ervaring weet Oreon dat wat op het eerste oog een capaciteits- of kennisprobleem lijkt, meestal een knelpunt elders in de keten is. Zoals werkprocessen die elkaar tegenwerken in plaats van elkaar aanvullen of een rapportageformat dat onvoldoende helpend is. Of medewerkers die niet precies weten wat van hen verwacht wordt in verslaglegging, die worstelen met de toepassing van nieuwe beleidsregels of die belast worden met een steeds groter takenpakket naast hun primaire taak.

Oreon onderzoekt de wijze van toegangsbepaling, verslaglegging, beleid en proces. Het analyseren van onderzoeksresultaten en het gericht doen van aanbevelingen om knelpunten in de toegangsbepaling op te lossen. 

Een gemeente ontvangt hierbij:

  • De toetsresultaten per gespreksverslag met bijbehorende toelichting;
  • Een onderzoeksrapport met resultaten, analyse en aanbevelingen.
     

En blijkt uit de praktijk dat er meer hulp nodig is bij het implementeren van de aanbevelingen, dan ondersteunt Oreon hierbij.