Arbeidsdeskundig onderzoek

Naar aanleiding van een medisch advies kan er een aanvullend arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd worden.  Hierbij onderzoekt de arts de belastbaarheid en de aanwezige mogelijkheden in participatie of werk, rekening houdend met de vastgestelde beperkingen.  

De arbeidsdeskundige maakt een (integrale) eindrapportage  met een gemotiveerde conclusie over de  ogelijkheden  qua arbeid of de participatiemogelijkheden. Tevens geeft de arbeidsdeskundige advies over de te volgen stappen om tot arbeid te kunnen komen.