Alternatieve aanvraagprocedure

ontzorging voor de gemeente 

Voor het  aanvragen  van een gehandicaptenparkeerkaart is een alternatieve aanvraagprocedure en werkwijze mogelijk. Via de website van  de eigen gemeente krijgt de hulpvrager informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de medische beoordeling van een GPK  door onze organisatie.

De hulpvrager kan via deze website een aanvraag indienen die rechtstreeks bij ons terechtkomt. De hulpvrager ontvangt van ons een factuur voor het medisch onderzoek. Zodra de betaling door ons is ontvangen,  plannen wij een afspraak in en doen een onderzoek. Het medisch onderzoek geschiedt conform het VIA protocol. Het advies GPK sturen wij naar de hulpvrager. Bij positief advies kan hulpvrager zich bij de gemeente melden voor het afhalen van de GPK.