Advies bij toegangsbepaling

Oreon werkt de achterstanden weg voor gemeenten

Het kan nodig zijn dat bestaande indicaties Huishoudelijke Hulp, Begeleiding of Beschermd wonen in lijn gebracht moeten worden met nieuw gemeentelijke beleid.

Door allerlei omstandigheden kan de werkvoorraad in toegangsbepaling tot achterstanden leiden. Dat levert stress op bij medewerkers en bij inwoners van gemeenten. Bovendien leiden achterstanden tot verdere verstoring in het werk, zoals meer telefoontjes naar de frontoffice of overschrijding van de wettelijke termijnen, met alle – financiële – gevolgen van dien. Ook kan nieuw beleid voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding erom vragen dat de gemeente opnieuw onderzoek doet naar (de noodzaak voor) maatwerk bij bestaande cliënten.
 

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Projectmatige aanpak

Oreon pakt de werkzaamheden aan als project: een deel van de werkvoorraad wordt geïsoleerd en we handelen de meldingen binnen de afgesloten termijn af. Vanaf het eerste contact met de cliënt tot en met de administratieve verwerking in het gemeentelijke systeem neemt Oreon de werkzaamheden over. Onze projectmatige aanpak is efficiënt en ontzorgt volledig.

Vanzelfsprekend wordt in het onderzoek een volledige afweging gemaakt omtrent de eigen mogelijkheden, de mogelijkheden van het netwerk en het gebruik van mogelijk andere voorzieningen. Oreon geeft een onderbouwing over de noodzaak van maatwerk en de aard, omvang en duur daarvan. 

Sinds de decentralisaties in 2015 zijn onze medewerkers betrokken bij onderzoek en advisering in het kader van Beschermd wonen. Met onze langdurige ervaring, zowel binnen de WLZ als de Wmo, zijn onze medewerkers ook voor Beschermd wonen vanuit de Wmo dé experts.

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag