Verbeter de (basis)kennis van ziektebeelden

Somatische, psychogeriatrische, psychiatrische en andere ziektebeelden

Om de dienstverlening van uw consulenten binnen het Wmo-team (verder) te optimaliseren, wilt u dat uw medewerkers beschikken over voldoende (basis)kennis van bijvoorbeeld somatische, psychogeriatrische,  psychiatrische of andere ziektebeelden. Mede vanuit die kennis kunnen zij een betere afweging maken om duurzame oplossingen te vinden voor uw inwoners. Oreon biedt scholing, die geheel aansluit bij uw vraag en doelstelling .

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over de opleiding

Inhoud

Tijdens de scholing maken de deelnemers kennis met een aantal veel voorkomende somatische (waaronder Niet Aangeboren Hersenletsel), psychogeriatrische,  psychiatrische ziektebeelden (waaronder persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline en verslavingsproblematiek) of andere ziektebeelden. De nadruk ligt hierbij op het herkennen van en het omgaan met deze hulpvragers, met name wanneer zij sociaal weinig vaardig zijn en/of afwijkend gedrag vertonen; dit kan een direct gevolg zijn van hun beperking, maar het kan ook het gevolg zijn van isolement waardoor sociale vaardigheden onvoldoende zijn aangeleerd of weer verloren zijn gegaan.

Training 'Herkennen van Somatische ziektebeelden'

Doel is dat de deelnemer na afloop van de training beschikt over voldoende (basis)kennis van somatische ziektebeelden en inzicht heeft in de daaruit voortvloeiende beperkingen. Mede vanuit die kennis kan de deelnemer de juiste afwegingen maken bij het opstellen van een gespreksverslag of ondersteuningsplan in het kader van de Wmo.

Training ‘Psychiatrische ziektebeelden en verward gedrag’

Doel is dat de deelnemer na afloop van de training beschikt over voldoende (basis)kennis van psychiatrische ziektebeelden en verward gedrag. Mede vanuit die kennis kan de deelnemer de juiste afwegingen maken bij het opstellen van een gespreksverslag of ondersteuningsplan in het kader van de Wmo.