Scholingstraject Toegangsbepaling (Wmo-consulent)

Praktijkgericht scholingstraject voor professionals

Wij bieden een praktijkgericht scholingstraject voor professionals. De scholing bevat zowel basismodules als verdiepingsonderwijs voor meer ervaren consulenten. Alle essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn om als een actuele en bekwame toegangsbepaler Wmo (Wmo-consulent) te functioneren worden ontwikkeld .

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

over de opleiding

Welke onderwerpen komen aan bod?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn;

Wat is de Wmo; wet- en regelgeving, jurisprudentie en achtergronden?. Hoe verhoudt de Wmo zich tot andere wetten binnen het sociale domein? Hoe doe je een goed onderzoek en bepaal je of iemand wel of geen toegang heeft tot een maatwerkvoorziening? Hoe voer je een goed en motverend gesprek met een inwoner? Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden en beperkingen? Welke factoren binnen de leefwereld van een hulpvrager kunnen van invloed zijn op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie? Welke maatwerkvoorzieningen zijn er in de Wmo?

Basismodules en verdiepingsmodules

De opleiding is opgebouwd uit 3 basismodules en 4 verdiepingsmodules. Basismodules:

  • Dag 1:     Module 1 Algemeen (wet -en regelgeving)
  • Dag 2:     Module 2 Methodisch werken
  • Dag 3:     Module 3 Rapporteren (casuïstiek)
     

Samenstelling

De groepsgrootte per klas is minimaal 10 en maximaal 12 personen. De opleiding wordt in overleg met de opdrachtgever gepland.