Advies over urgentieverklaring huisvesting

Oreon onderzoekt de aanvraag

Het kan voorkomen dat iemand met spoed een nieuw huis nodig heeft. Een woningbouwvereniging vraagt dan om een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring krijgt de hulpvrager voorrang bij het toewijzen van een (nieuwe) woning. Een urgentieverklaring wordt niet zomaar afgegeven, maar alleen in uitzonderlijke gevallen. Indien een aanvraag is ingediend met een medische noodzaak voor een andere woning, dan kan de gemeente Oreon inschakelen om een onafhankelijk advies op te stellen. 

Een adviserend arts of senior indicatieadviseur van Oreon onderzoekt de medische noodzaak van de aanvraag.  

  

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over de urgentie huisvesting

Samenvatting

De huisvestingswet behoudt regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. In artikel 12.1 van deze wetgeving staat beschreven dat een gemeenteraad kan bepalen dat bij het verlenen van huisvestigingsvergunningen voorrang kan worden gegeven aan woningzoekenden waarvoor de voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is. Om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring dient een inwoner een aanvraag in bij de gemeente. 

Hoe gaat een gesprek in zijn werk?

Wanneer u een verzoek tot Urgentieverklaring heeft ingediend op basis van medische noodzaak, dan stuurt de gemeente dit verzoek door naar Oreon. Een gespecialiseerde arts van Oreon gaat met u in gesprek en stelt op basis van dit gesprek een advies naar de gemeente op. Het sociaal medisch advies wordt weer teruggekoppeld naar de gemeente. De gemeente pakt het verdere traject op en besluit of er recht is op een urgentieverklaring. 
 

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag