Medisch advies BMA

In samenwerking met de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)

Het Bureau Medische Advisering van Oreon brengt medisch advies uit aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Indien de IND een medisch vraagstuk heeft liggen die betrekking heeft op de Vreemdelingenwet 2000, dan schakelt zij Oreon in voor medisch advies. Een gespecialiseerde arts verricht dan onderzoek naar de medische gesteldheid van de betrokkene. Het medisch onderzoek wordt vastgelegd in een advies wat Oreon weer terugstuurt naar de IND. 

  

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over Bureau Medisch Advisering

Samenvatting

Bureau medische advisering (BMA) van de IND wordt in zijn taakuitoefening bijgestaan door Oreon. De gespecialiseerde arts van Oreon brengt op basis van professioneel autonome beantwoording van de voorgelegde vraagstelling onafhankelijk medisch advies uit aan de IND. BMA adviseert over medische aspecten verband houdend met het nemen van een besluit op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Vreemdelingenwet 2000

De Vreemdelingenwet 2000 is van kracht gegaan in 2000 en richt zich op het beleid van de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op de vreemdelingen die in Nederland verblijf houden en de grensbewaking.