Oplossingen voor jeugdigen en ouders

Altijd een gefundeerd advies

Een senior indicatieadviseur, adviserend arts, psycholoog of orthopedagoog van Oreon onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige, zijn ouders en/of de gezinssituatie. Hij brengt de situatie in kaart omtrent de mogelijkheden tot het gezond en veilig opgroeien en opvoeden. Daarbij wordt in kaart gebracht of er met eigen mogelijkheden, hulp uit het netwerk, algemeen gebruikelijke, vrij toegankelijke of andere (wettelijke) voorzieningen een oplossing bestaat voor het door jeugdige of ouders ervaren problemen in het opgroeien of opvoeden.

Het advies doet gefundeerd uitspraak over de (medische) noodzaak van de gevraagde individuele voorziening en/of over het zelfstandig naar de hulpverleningslocatie kunnen reizen.

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over de jeugdwet

Samenvatting

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering. Zij kunnen dit dicht bij de inwoners organiseren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.

Medisch onderzoek Jeugdwet

De jeugdige en/of zijn ouders worden na aanmelding uitgenodigd voor het onderzoek. Een adviserend arts, psycholoog of orthopedagoog van Oreon verricht onderzoek in het kader van hulpvraag en de gevraagde individuele voorziening. De adviserend arts neemt indien nodig contact op met de behandelende (jeugd)artsen/GZ-psychologen in de keten. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige en/of zijn ouders.

Medisch onderzoek specifiek vervoer jeugdige naar een behandellocatie Jeugdhulp

De adviserend arts doet medisch onderzoek naar de mogelijkheid van de jeugdige om zelfstandig te reizen. De arts neemt, indien nodig, contact op met de behandelende artsen/GZ-psychologen/orthopedagoog in de keten. Dit gebeurt altijd met toestemming van de jeugdige of zijn ouders. 
 

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag