Over de gehandicaptenparkeerkaart

Parkeervoorzieningen voor mindervaliden

Iedere gemeente moet parkeervoorzieningen voor mindervaliden aanbieden. Oreon adviseert gemeenten over gehandicaptenparkeerkaarten. Dit doen wij door een onderzoek op ons spreekuur of middels een huisbezoek (bij uitzondering).

Om op een invalidenparkeerplaats te mogen parkeren is een gehandicaptenparkeerkaart nodig. Deze is persoonsgebonden en niet gebonden aan een voertuig. De arts beoordeelt of de hulpvrager voldoet aan de eisen gesteld in de Regeling GPK en of de hulpvrager voor de voorziening in aanmerking komt. 

Het medisch advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK) geeft gemotiveerd uitsluitsel of de hulpvrager recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart, bestuurder dan wel passagier of beiden.
 

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over de gehandicaptenkaart

Samenvatting

De gemeente stelt een aantal voorwaarden waaraan de hulpvrager moet voldoen om een gehandicaptenparkeerkaart te mogen ontvangen. Onderdeel van de voorwaarden is het ondergaan van een medisch onderzoek. Een onafhankelijk arts onderzoekt of de hulpvrager voldoet aan de voorwaarden gesteld door de gemeente.

Een gemeente brengt kosten in rekening voor het afgeven van een gehandicaptenkaart. De kosten verschillen per gemeente. 

Medisch advies gehandicaptenparkeervoorziening

Een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kan worden toegekend aan een persoon die,als bestuurder of als passagier, gebruikmaakt van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel. Voor zowel een bestuurder als een passagier geldt dat men ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking moet hebben van langdurige aard. Daarnaast moet zowel de bestuurder als passagier, met de gebruikelijke loophulpmiddelen, in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen.

Werkwijze

Het ‘medisch advies gehandicaptenparkeerkaart (GPK)’ geeft uitsluitsel of de hulpvrager recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart, bestuurder dan wel passagier, afhankelijk van de vraag van de hulpvrager. De hulpvrager wordt in de regel gezien op het spreekuur door de adviserend arts.

Alternatieve aanvraagprocedure

ontzorging voor de gemeente 

Voor het  aanvragen  van een gehandicaptenparkeerkaart is een alternatieve aanvraagprocedure en werkwijze mogelijk. Via de website van  de eigen gemeente krijgt de hulpvrager informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de medische beoordeling van een GPK  door onze organisatie.

Kom in contact met Oreon

Stel vrijblijvend uw vraag