Raadpleeg een arts van Oreon

Advies bij aanvragen in het kader van de Wmo

In de loop der jaren heeft de medische advisering een andere wending gekregen. Aanvragen voor een medisch advies zijn complexer geworden en vragen meer investering en tijd aan de voorkant van het proces. Regelmatig vragen onze opdrachtgevers ons of het mogelijk is om een arts in een vroegtijdig stadium te raadplegen over de inbehandelingname van een aanvraag in het kader van de Wmo (inclusief Beschermd wonen), de Participatiewet en de Jeugdwet, met als doel de consulent of casemanager direct te adviseren over het vervolgtraject. Om onze dienstverlening hier naadloos op aan te laten sluiten, hebben we 'Arts on demand' in het leven geroepen. 

  

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!

Vraag & antwoord

Over Arts on demand

De voordelen van Arts on demand

  • Direct antwoord krijgen op een (sociaal) medische vraag van een ter zake deskundige arts; 
  • Het aantal aanvragen medisch advies zal afnemen doordat de consulent handvatten aangereikt krijgt waardoor hij/zij in geval van twijfel de aanvraag toch zelf kan afhandelen;
  • In de besluitvorming kan de consulent aangeven dat er telefonisch overleg is geweest met de onafhankelijk arts;
  • Het werkproces van de consulent loopt geen vertraging op. De hulpvrager ervaart een kortere behandelingstermijn;
  • Er vindt directe kennisoverdracht plaats van de arts naar de consulent, waardoor de deskundigheid van uw consulenten zal toenemen.
     

Wat kost Arts on demand?

Deze wijze van consultatie wordt per gesprek in rekening gebracht, waarbij onze ervaring leert dat het vaak om gerichte vragen gaat en het gesprek veelal niet langer zal duren dan vijf a tien minuten. We hebben er dan ook voor gekozen om een staffel aan te brengen in de tariefstelling. Dit betekent dat de duur van het gesprek het tarief bepaald. De duur van het gesprek wordt door de telefooncentrale bijgehouden en gaat in op het moment dat de arts de consulent te woord staat. Naast het gesprekstarief wordt er maandelijks een bedrag van € 39,95 in rekening gebracht om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening.
 

Hoe werkt Arts on demand?

Arts on demand houdt in dat de consulent van uw gemeente, vijf dagen per week, à la minute rechtstreeks telefonisch contact kan hebben met één van onze artsen om vragen met hem of haar te kunnen bespreken. Als opdrachtgever bent u dus niet meer afhankelijk van de tijden waarop er een arts beschikbaar dan wel aanwezig is. De arts kan u op alle terreinen binnen het Sociale Domein adviseren.

Meer informatie op YouTube
 

Kom in contact met één van onze medewerkers

Stel vrijblijvend uw vraag