Coronaprotocol

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) treft Oreon preventieve veiligheidsmaatregelen voor u alsmede voor onze medewerkers. Graag informeren wij u dat er verschillende maatregelen en voorzieningen getroffen zijn, waardoor Oreon haar dienstverlening op een verantwoorde wijze kan uitvoeren onder de huidige omstandigheden met COVID-19.

Momenteel voeren wij onze werkzaamheden zoveel mogelijk digitaal uit. In enkele situaties is het echter noodzakelijk dat u wordt gezien op het spreekuur van de adviseur of middels een huisbezoek om een goed beeld te krijgen van de situatie. Om dat veilig mogelijk te maken hebben we een aantal maatregelen genomen. Hieronder zetten wij deze op een rij.

Als gesproken wordt over klachten bedoelen wij de klachten zoals vermeld in de richtlijnen van de overheid (verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius).

 

Voorafgaand aan het spreekuur/huisbezoek

  • Zowel u als de adviseur moeten klachtenvrij zijn op het moment van de afspraak. Bij klachten de dag voor het spreekuur verzoeken wij u de afspraak ook af te zeggen.
  • Er wordt aan u gevraagd of u open staat voor een bezoek aan onze adviseur op onze spreekuurlocatie of bij u thuis.

 

Tijdens het spreekuur/huisbezoek

  • De adviseur voert geen onderzoek uit als hij/zij gezondheidsklachten heeft
  • De spreekuurlocaties zijn door ons gecheckt op het voldoen aan de richtlijnen om veilig te wachten en naar de spreekkamer te komen.
  • De adviseur zal voordat hij/zij u ontvangt de eigen handen, de deurklink van de spreekkamer, eventuele stoelleuningen en het bureau desinfecteren.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Tevens zal de adviseur vóór ontvangst nogmaals de vraag stellen of u klachtenvrij bent. Als er toch sprake van is dat u (of de persoon wie met u mee is) klachten heeft zal er geen doorgang van het onderzoek plaatsvinden. In die situatie zal de adviseur u vragen om te vertrekken.
  • Er mogen maximaal twee mensen, exclusief onze adviseur, aanwezig zijn (mits de ruimte in de spreekkamer dit toelaat).
  • Tijdens het contact houden wij de 1,5 meter afstand aan.  Waar dit niet mogelijk is, wordt gewerkt met een spatscherm.
  • Als er lichamelijk onderzoek plaatsvindt, houden wij de richtlijnen van de beroepsgroep aan. De adviseur beschikt zo nodig over beschermingsmiddelen als een mondkapje en handschoenen.

 

We zorgen er met deze maatregelen voor dat er zowel voor u als voor onze adviseur een veilig onderzoek mogelijk is. Dank voor uw medewerking.

Kom in contact met Oreon

Wij staan altijd voor u klaar

Het vinden en aanvragen van zorg kan een zoektocht zijn. Wij helpen u graag!